“Бим-бам”

{besps}bim_bam|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=280|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

Във вокална група “Бим-бам” вземат участие ученици от начален етап при СУ “П.К.Яворов”.

В заниманията децата  имат възможност да развият музикално-слухови качества, да обогатят певческите си умения чрез заучаване на различни по стил и характер песни, да усъвършенстват сценични умения и навици.

Винаги с огромно желание се включват в училищни и общински тържества и концерти.

{artsexylightbox path=”images/stories/bim_bam” downloadLink=”true” }