Програма(2017/2018)

Актуални документи 2018/2019г*.

[1]. Разписание учебна програма втори срок
[2]. Училищна програма за целодневна организация на учебния ден

* Настоящата страница съдържа само актуалните към момента програми. Всички предишни разпределения могат да бъдат достъпени чрез страниците в “Документи” за съответната учебна година или в списъка по-долу.

2017-2018

[1]. График на учебното разписание, Втори учебен срок на 2017-2018г. 
[2]. Учебна програма, Първи учебен срок на учебната 2017-2018 година
[3]. Организация на учебния ден