УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 „Б“ КЛАС ЧЕТАТ ЧУДОМИР


На 06.03.2017 година от 13,30 часа учениците от 5 „б“ клас с класен ръководител г-жа Татяна Тотева посетиха в час на класа училищната библиотека. Мероприятието бе свързано с писмото на г-жа Татяна Димитрова – началник на РУО гр.Стара Загора от 16.02.2017 г. във връзка с инициативата на Фондация “Чудомир“ и Литературно-художествен музей „Чудомир“ учениците от всички училища в страната да участват в литературно четене на избрани от организаторите разкази. Инициативата бе свързана и с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. Учениците под ръководството на своя класен ръководител – г-жа Т. Тотева и библиотекаря на училището-старши учител по БЕЛ и техен преподавател по РП-БЕЛ Н.Петрова с желание разгледаха предварително изготвените брошури за жизнения и творчески път на Чудомир. След това изгледаха презентацията, любезно предоставена от организаторите на литературното четене. Един от учениците запозна съучениците си с трагичните обстоятелства, при които е загинал творецът. Редувайки се, възпитаниците на г-жа Т. Тотева прочетоха разказа „Лъжлив Съби“. След края на четенето децата с интерес обсъдиха непознати за тях думи, чути в текста на творбата, и коментираха основните теми, проблеми в него и качествата на главния герой. Направиха паралел и с днешната действителност. В края на своето посещение учениците споделиха, че биха се радвали отново колективно да четат в училищната библиотека под ръководството на своите преподаватели.