Библиотеката-любимо място

На 12.10.2022 г. учениците от 3. “а” клас с класен ръководител г-жа Пенка Василева посетиха училищната библиотека. С огромно желание и интерес възпитаниците на Средно училище “П. К. Яворов” разгледаха фонда на библиотеката, запознаха се с новите книжки и предстоящи инициативи.

Библиотеката-любимо място

Image 1 of 12

Магията на словото

Учениците показаха завидни познания в областта на литературата и изкуствата. Демонстрираха високо ниво на четивна техника и умения за анализ на художествен текст.

На 13.10.2022 г. учениците от 4. “а” клас от групата Занимания по интереси “Приятели на книгата” с ръководител г-жа Мария Василева за втори пореден път проведоха урок по четене с разбиране в залата на училищната библиотека. Библиотекарят-г-жа Недка Петрова ги запозна с историята на печатната книга, с начина на използване на книгоразделителите. Възпитаниците на г-жа Василева показаха, че не само умеят да слушат и анализират художествен текст, но и могат сами при четене да пресъздадат магията на художествената литература в картини и образи.

Учениците и техните ръководители вписаха впечатленията си в книгата на библиотеката.