Приятели на книгата

В края на учебната 2021-2022 г. учениците от 1.”б” клас, с класен ръководител г-жа Надя Стоилова, от 2. “а” клас, с класен ръководител г-жа Пенка Василева посетиха училищната библиотека. С голям интерес възпитаниците на гимназията изслушаха литературното четене, проведено от г-жа Недка Петрова.

Библиотеката бе посетена и от Група по занимания по интереси “Приятели на книгата”, 3. “а” клас, с ръководител г-жа Мария Василева.

Г-жа Недка Петрова подробно разясни значението на библиотеките за повишаване на образованието и духовността на подрастващите, видовете документи в библиотеката, тематичните раздели, подредбата на книжния фонд на училищната библиотека.

Четирима от малките възпитаници станаха членове на библиотеката и заеха книжки за прочит през лятната ваканция. Ученикът Мирослав Видев Видев, 3. “а” клас дари книгата “Хитър Петър” на Издателство “ПАН” със следното посвещение: “Книгите са доказателство, че хората могат да правят магия.”