Учители 2015/2016 учебна година

СПИСЪК

на учителите и служителите в СОУ “П.К.Яворов” – град Чирпан

за учебната 2015/2016 година

1. ТРИФОН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ

2. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

3. ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАЗОВА

4. АНТОАНЕТА МАНЕВА ПАУНОВА

5. ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

6. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

7. ДОБРИНКА ТЕНЕВА ДИМИТРОВА

8. ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

9. ЕЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

10. ПЕТЯ ДОНЕВА НИКОЛОВА

11. НЕДКА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

12. ЛЮБИМКА МИРОСЛАВОВА СТАЙКОВА

13. АНГЕЛ  ИВАНОВ СЛАВОВ

14. ДИМКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

15. ХУБКА ДИМИТРОВА СТАНИЛОВА

16. ЕЛЕНА ТАНЕВА ИВАНОВА

17. ТАНЯ ПЕЙЧЕВА МАНЕВА

18. СЛАВКА ИВАНОВА АВРАМОВА

19. ЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

20. МАЛИНА СТОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

21. ПЕНКА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

22. РУСКА ЖЕЛЕВА НЯГОЛОВА

23. ПАВЛИНА ДИМОВА СТАНЧЕВА

24. БЛАГА МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА

25. МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

26. СТОЙКА ХРИСТОВА КОЛЕВА

27. СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

28. СТОЯН ПЕНЕВ ТОНЕВ

29. ДЕЛКА ИВАНОВА СТРАТЕВА

30. КРАСИНА СТАНИМИРОВА КОТЕВА

31. ИВАНКА СТОЯНОВА ВЕЛЧЕВА

32. ТАНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

33. РОСИЦА СТОЙЧЕВА ТАНЕВА

34. ПАВЛИНА МИХАЙЛОВА ДЕЛЧЕВА

35. ГЕРГАНА СТОЕВА ДОБРЕВА

36. КИНА СТЕФАНОВА ФИЛИПОВА-ЙОРДАНОВА

37. МИМИ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА        

38. ЛЮБОМИР НЕДЕВ ДРУМЕВ

39. БЕЛЧО ЦОНЕВ  СЛАВОВ

40. ДЕЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

41. ТАНЬО ВИДКОВ ВИДКОВ

42. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

43. АНИТА НИКОЛАЕВА КОНДАРЕВА

44. ТАТЯНА ИВАНОВА ТОТЕВА

45. МИРОСЛАВА КОЛЕВА ПАНТОВА

46. МАРИЯ ВИЧЕВА ИВАНОВА

47. СТАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОЗОВА

48. ГАНКА АТАНАСОВА ДАСКАЛОВА

49. ИРЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

50. РАДОСТИНА МАРИНОВА ПУТАКИДУ

51. РАДКА ТАНЕВА ИЛИЕВА

52. МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДИМОВА

53. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

54. СТЕФКА СТОЙЧЕВА АПОСТОЛОВА

55. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА

56. ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ВИДЕВА

57. ИВАНКА ЖЕКОВА МЪРВАКОВА

58. НАДЯ НИКОЛОВА СТОИЛОВА

59. МАРИЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

60. ГЪЛЪБИНА САШКОВА ДЕРЛИЙСКА

61. ТЕОДОРА ВИДЕВА ТОДОРОВА

62. ГИНА ЗДРАВКОВА ДЕРЛИЙСКА

63. ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОЛЕВА

64. ПАВЛИНА МИНЧЕВА СЛАВОВА

65. МАРИАНА ПЕТРОВА МИНЕВА

66. ГАЛИНА ИВАНОВА НИКОЛОВА

67. МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТРОВА

68. ДОРА КОЛЕВА БОЕВА

69. АТАНАСКА ТОНЧЕВА КОСТОВА

70. ИВАНКА НИКОЛОВА ВИДЕВА

71. КОРНЕЛИЯ ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА-МАРИНОВА

72. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА

73. КРИСТИНА ЙОВЧЕВА СЪБЕВА

74. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

75. НИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

76. ЗЛАТИНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

77. МИРЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

78. ПЕНКА СТАЙКОВА ВАСИЛЕВА

79. ИРИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА

80. МАРИЯНА ТОДОРОВА МАТЕВА

81. СИЛВИЯ ЗАРКОВА ТОТЕВА

82. МИЛКА ГАНЧЕВА КАЛЧЕВА

83. СТАНИМИРА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

84. ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА КОСТАДИНОВА

85. КАТЯ РУСЕНОВА РАБАДЖИЕВА

86. ДИАНА ЗАХАРИЕВА РАДЕВА

87. ЕЛЕНА ВАНГЕЛОВА ДОЙЧИНОВА

88. АНТОНИЯ ТАНЕВА ДИМОВА

89. СТАНКА СЛАВОВА ПЕНЕВА

90. ДЕНКА МОНЕВА СТЕФАНОВА

91. ТОДОРКА ДИМИТРОВА ВИДЕВА

92. МАРГАРИТА СТАЙКОВА НАНКОВА

93. ГАЛИНА ДИМИТРОВА БЕЛЧЕВА

94. СТАНКА ВИДЕВА НИКОЛОВА

95. КАТЯ ГЕНОВА ПАШОВА

96. ЗАПРЯНКА РАНГЕЛОВА ТЕНЕВА

97. ГЕОРГИ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ

98. ЯНКО МАРИНОВ МАРИНОВ

99. ДЕНКА ХРИСТОВА ЯНЕВА

100.РОСАНКА КОЛЕВА ПЕТКОВА

101.МАРИЙКА СТОЙЧЕВА ИВАНОВА