ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

{besps}readwithme2014|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=380|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}
{besps_c}0|pcture_01.JPG|Чети с мен|Ученици от първи клас с Недка Петрова, училищен библиотекар{/besps_c}
{besps_c}0|pcture_02.JPG|Чети с мен|Учениците от 1А клас с книжка в ръка{/besps_c}
{besps_c}0|pcture_03.JPG|Чети с мен|Учениците от 1Б клас с интерес към инициативата{/besps_c}
{besps_c}0|pcture_04.jpg|Чети с мен|Учениците от 1В клас{/besps_c}Във връзка с инициативата на Президента „Чети с мен“ на 29.09.2014г. учениците от  първите класове, заедно с техните класни ръководители- г-жа Виолета Колева, г-жа Величка Видева, г-жа Галя Николова, в час на класа посетиха училищната библиотека при СОУ “П. К. Яворов” , гр. Чирпан. С голям интерес децата разгледаха фонда на библиотеката и изслушаха внимателно лекцията на г-жа Недка Петрова – библиотекар при училището. Учениците се запознаха с изискванията за подредбата на книгите и помагалата по раздели, тематика, автори, с начина на водене на документацията на библиотеката – лични картони на всеки читател, дневник на библиотеката и начин за въвеждане на новите книги и помагала в зависимост дали те са закупени, или безвъзмездно дарени на училището. Много от учениците спонтанно изявиха желание, след разговор със своите родители, също да дарят за фонда любими детски книжки. В края на срещата бе проведено литературно четене на поетични творби  и откъси от прозаични произведения от български и чужди автори. Бяха получени множество положителни отзиви за проведената инициатива от благодарни родители, които също заявиха готовност да дарят част от личната си библиотека.
{artsexylightbox path=”images/stories/readwithme2014″ downloadLink=”true” }