ВОКАЛНА ГРУПА

В О К А Л Н А  Г Р У П А “Б И М – Б А М”

Вокална група „Бим-бам” е създадена през 2009 година. Ръководител е Мария Петрова. Първите изяви на групата бяха на Коледния концерт през 2009 година. И от тогава децата от „Бим-бам” ни радват с присъствието си на всички училищни тържества и концерти.