НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА

На 11.02.2014 година в СОУ „П.К.Яворов“ се състоя премиерата на образователния театър „На бас, че не знаеш за ГРАВИТАЦИЯТА“. Организатори бяха „Тим {besps}galileo2014|sdur=4|fdur=3|align=3|width=500|height=360|ctrls=1|csort=4123-5|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|picture_01.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Актьорите от ТТТ с техния ръководител Валя Петкова веднага след представлението{/besps_c}

{besps_c}0|picture_02.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Г-жа Валя Костадинова представя постановката{/besps_c}

{besps_c}0|picture_03.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Сцена от образователния театър „На бас, че не знаеш нищо за ГРАВИТАЦИЯТА“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_04.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Актьорите са ученици от 5-ти и 6-ти клас{/besps_c}

{besps_c}0|picture_05.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Васил Жеков в главната роля{/besps_c}

{besps_c}0|picture_06.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Сцена от образователния театър{/besps_c}

{besps_c}0|picture_07.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Сцена от образователния театър{/besps_c}

{besps_c}0|picture_08.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Г-жа Петрова – зам. Директор, бе включена в постановката{/besps_c}

{besps_c}0|picture_09.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Актьорите провеждат опит с помощта на г-жа Петрова{/besps_c}

{besps_c}0|picture_10.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Г-жа Ненкова подарява цветя на всички актьори{/besps_c}

{besps_c}0|picture_11.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Проект – Галилео Галилей{/besps_c}

{besps_c}0|picture_12.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Проект – Исак Нютон{/besps_c}

{besps_c}0|picture_13.jpg|ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР „НА БАС, ЧЕ НЕ ЗНАЕШ ЗА ГРАВИТАЦИЯТА“|Проекти на ученици по темата{/besps_c}

На 11.02.2014 година в СОУ „П.К.Яворов“ се състоя премиерата на образователния театър „На бас, че не знаеш за ГРАВИТАЦИЯТА“. Организатори бяха „Тим Тийн Театър“ и Методическо обединение „Природни науки и екология“ към училището. Театърът бе част от мероприятията по повод патронния празник на училището.

Заедно с методическо обединение „Природни науки и екология“, младите актьори решиха да посветят един „нестандартен урок“ на 450 годишнината от рождението на великия учен – физикът Галилео Галилей, който е роден на 15 февруари 1564 г.

Учителите от методическото обединение винаги са се стремели да намират и прилагат нестандартни форми на обучение по природните дисциплини, затова, учениците – актьори представиха по любопитен начин една частица от материята, наречена „Човекът и природата“, а именно от физиката. Образователният театър е предназначен за публиката от петокласници и шестокласници. На премиерата присъстваха ученици, родители, учители. Госпожа Костадинова изказа своята благодарност пред родителите, които поощряват децата си да участват в извънкласните форми на училището. Чрез тях деца стават по-самоуверени, по-организирани и по-знаещи. Госпожа Ненкова – директор на училището подари на всички актьори цветя и връчи грамоти на учениците, представили проекти по темата.

{artsexylightbox path=”images/stories/galileo2014″ downloadLink=”true” }