Бюджет първо тримесечие 2021г.

Съгласно последните указания на РУО на МОН публикуваме отчет на изпълнението на бюджета за първото тримесечие на финансовата 2021 година.

Документа може да откриете по-долу. Същият е достъпен за преглед и сваляне.