ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА

 

{besps}sopsnimki|sdur=4|fdur=3|align=3|width=480|height=360|ctrls=1|csort=123-45|steps=60 {/besps}

{besps_c}0|picture_01.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Тони в изпълнение на акордеон по време на вечер на талантите{/besps_c}

{besps_c}0|picture_02.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Тони получава наградата на Училищното настоятелство за своето изпълнение на акордеон{/besps_c}

{besps_c}0|picture_03.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Щастливият Тони със своите учители и родители{/besps_c}

{besps_c}0|picture_04.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа В. Видева със свои възпитаници – размяна на мартеници{/besps_c}

{besps_c}0|picture_05.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа В. Видева с Гошко и Тошко – размяна на мартеници{/besps_c}

{besps_c}0|picture_06.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа В. Колева с Гошко в работна обстановка с другите деца от класа{/besps_c}

{besps_c}0|picture_07.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Гошко със своите съученици от втори клас{/besps_c}

{besps_c}0|picture_08.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Г. Николова с Тошко и неговата майка{/besps_c}

{besps_c}0|picture_09.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Двете момчета – Гошко и Тошко, на гости в детската градина по време на празника на мартеничките{/besps_c}

{besps_c}0|picture_10.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Децата от БМЧК подаряват мартеници на децата от началното училище{/besps_c}

{besps_c}0|picture_11.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Обща снимка на преподаватели, родители, Гошко и Тошко и децата от БМЧК {/besps_c}

{besps_c}0|picture_12.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ст. Колева връзва мартеница за здраве на Благомир{/besps_c}

{besps_c}0|picture_13.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Деца по проект за деца със СОП със свои преподаватели по време на състезание за изработване на мартеници{/besps_c}

{besps_c}0|picture_14.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Тони в процес на изработване на мартеница{/besps_c}

{besps_c}0|picture_15.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Децата изработват мартеници с помощта на своите преподаватели{/besps_c}

{besps_c}0|picture_16.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ненкова – директор на училището, връчва специална Грамота на отбора, изграден от деца със специални образователни потребности{/besps_c}

{besps_c}0|picture_17.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Успешно представилият се отбор, щастлив от наградата{/besps_c}

{besps_c}0|picture_18.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Проект, изработен от ученици от 11 клас по случай 136 години от Априлското въстание{/besps_c}

{besps_c}0|picture_19.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ст. Колева със свои ученици от 11 клас на посещение в храм „Въведение Богородично“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_20.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ив. Велчева със свои ученици от 11 клас в кабинета по биология{/besps_c}

{besps_c}0|picture_21.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ив. Велчева със свои ученици от 11 клас в кабинета по биология{/besps_c}

{besps_c}0|picture_22.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Ученици от 8 клас в кабинета по биология{/besps_c}

{besps_c}0|picture_23.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Г-жа Ив. Велчева с Елиан в кабинета по биология{/besps_c}

{besps_c}0|picture_24.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|В кабинета по биология{/besps_c}

{besps_c}0|picture_25.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Откриване на изложба с проекти на деца със СОП{/besps_c}

{besps_c}0|picture_26.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Изложба „Заедно можем повече“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_27.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|„Заедно можем повече“{/besps_c}

{besps_c}0|picture_28.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|По време на откриване на изложбата{/besps_c}

{besps_c}0|picture_29.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|По време на откриване на изложбата{/besps_c}

{besps_c}0|picture_30.JPG|Да дадем шанс на учениците  със СОП|Част от изложбата{/besps_c}

През тази учебна година в СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан стартираха два проекта.

 

Проект BG051P0001-4.1.04-0100 „Да дадем шанс на учениците  със СОП за качествено образование, за пълноценно умствено, физическо и психическо развитие” включи 11 ученици със Специални Образователни Потребности (СОП).

Бенефициент на проекта е Община Чирпан, а един от нейните партньори е СОУ „П.К.Яворов” – гр.Чирпан

Целите на проекта са:

Подпомагане на образователния процес на децата със СОП чрез:

* Развитие на  интегрирано и включващо обучение

* Създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за обучение и развитие

* Специализирана подготовка на преподавателите за работа с ученици със СОП

* Промяна на обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение

Във връзка със социализацията и интеграцията на учениците са предвидени и разнообразни извънкласни форми, дейности и събития:

* Посещения на обществени прояви и културни формати

* Организиране на училищни изложби с творби създадени от деца със СОП

* Поетични и музикални вечери посветени на онези ученици със СОП, които се изявяват като творци и таланти

Проектът допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и приемане на различията. Постигане на промяна и развитие в личностен план. Осигуряване на  подкрепяща среда, задоволяваща базовите потребности на личността – потребност от сигурност, от принадлежност и любов, потребност от оценка на постиженията. Интегриране на спящите – креативни страни на личността и себеосъзнаването на децата със СОП като уникални личности, чиито дефицити се възприемат като шанс за реализация. Развитие на самоувереност и вяра в собствените възможности.

„ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИМАТ НУЖДА ОТ НАШАТА ПОДКРЕПА.

ДА ГИ ПРИЕМЕМ ТАКИВА, КАКВИТО СА!

ДА ГИ ОБИЧАМЕ ТАКИВА, КАКВИТО СА!”