ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

СОУ „Пейо Крачолов Яворов” гр. Чирпан

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

{besps}vj12|sdur=4|fdur=1|align=3|width=600|height=450{/besps}
{besps_c}0|01_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан – фоайе{/besps_c}
{besps_c}0|02_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан – ПАТРОНЪТ{/besps_c}

І. СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС

Профил: Природоматематически—математика със засилено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:

► математика;

► физика и астрономия;

► информатика.

Срок на обучение: 5 години

Балообразуващи оценки:

• оценка от теста по БЕЛ;

• УТРОЕНАТА оценка от теста по математика;

• оценките по математика и физика и астрономия от Удостоверението за завършен VІІ клас.

Начин на приемане: чрез конкурсни изпити по БЕЛ и математика

ІІ. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Профил: Природоматематически—математика

Профилиращи предмети:

► математика;

► физика и астрономия;

► информатика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

• УТРОЕНАТА оценка по математика;

• оценката по БЕЛ;

• оценката по физика и астрономия.

Прием по документи

 

Профил: Хуманитарен—български език и литература

Профилиращи предмети:

► български език и литерату¬ра;

► история и цивилизация;

► география и икономика.

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи оценки:

• УТРОЕНАТА оценка по БЕЛ;

• оценката по история и цивилизация;

• оценката по география и икономика.

Прием по документи

 

Профил: Природоматематически—биология и здравно образование

Профилиращи предмети:

► биология и ЗО;

► химия и ООС;

► математика.

Срок на обучение 4 години

Балообразуващи оценки:

• УТРОЕНАТА оценка по биология и ЗО;

• оценката по химия и ООС;

• оценката по математика

Прием по документи

 

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА, АКО НИ ИЗБЕРЕТЕ:

Профилираната подготовка дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания, компетентност в съответната научна област.

Вие ще бъдете конкурентноспособни, ако решите да продължите образованието си във ВУЗ. Отличната подготовка ви гарантира успешно представяне на кандидатстудентските изпити.

Ще имате възможност да развивате своите творчески и физически умения и да усъвършенствате способностите си в часовете по свободноизбираема подготовка. /модерен балет, изобразително изкуство, фанфарна музика, вокална група, Тим Тийн Театър, художествено слово, мажоретен състав, волейбол, футбол, шахмат/.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

след VІІ клас след VІІІ клас

І класиране 15 – 21.06.2011 г. 01 – 05.07.2011 г.

ІІ класиране 27 – 29.06.2011 г. 11 – 12.07.2011 г.

ІІІ класиране 11 – 12.07.2011 г. 19 – 20.07.2011 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление по образец;

2. Акт за раждане;

3. Служебна бележка с оценките от приемните изпити /за кандидатите от други области след VІІ клас/;

4. Удостоверение за завършен VІІ клас /за кандидатстване след VІІ клас/ – ксерокопие

5. Свидетелство за завършено основно образование /за кандидатстване след VІІІ клас/ – ксерокопие;

 

Оригиналите на документите от т.4 и т.5 се представят за сверка.

гр. Чирпан, ул. “Яворов” №6, тел./факс: 0416/94456;

e-mail: souchirpan@abv.bg; web: www.sou.chirpan.com

 

 

 

 

{besps}vj414|sdur=4|fdur=1|align=3|width=600|height=450{/besps}

{besps_c}0|04_priem.JPG|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Кабинет по изобразително изкуство на г-жа Мими Георгиева{/besps_c}

{besps_c}0|05_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Вокална група „Тийнейджъри” с ръководител г-жа Елена Дечева{/besps_c}

{besps_c}0|06_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Актьорите на театрално студио „Тим Тийн Театър” с ръководител Валентина Петкова{/besps_c}

{besps_c}0|07_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Участници в рецитаторски конкурс за Яворова поезия и г-жа Донка Жекова{/besps_c}

{besps_c}0|08_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Членове на ТД „Самодивец” при СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан с ръководител Ангел Колев{/besps_c}

{besps_c}0|09_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Мажоретен състав при СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан с ръководител Трифон Йорданов{/besps_c}

{besps_c}0|10_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Волейболистките на ВК „Яворов” гр. Чирпан с треньор Стефан Стефанов{/besps_c}

{besps_c}0|11_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Волейболистките на ВК „Яворов” гр. Чирпан с треньор Стефан Стефанов{/besps_c}

{besps_c}0|12_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Волейболистките на ВК „Яворов” гр. Чирпан с треньор Стефан Стефанов{/besps_c}

{besps_c}0|13_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Футболистите от началната степен на СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан с треньор Деян Тодоров{/besps_c}

{besps_c}0|14_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Футболистите на СОУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан с треньор Таньо Видков{/besps_c}

 

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРА СОУ „П. К. ЯВОРОВ” ЧИРПАН?

1. Избирайки СОУ „П. К. Яворов” гр. Чирпан, Вие избирате СИГУРНОСТТА И ТРАДИЦИЯТА.

2. СОУ „П. К. Яворов” Чирпан предлага 12-годишен курс на обучение без промяна на средата. Учениците могат да завършат:

начална степен на основно образование;

основно образование;

средно образование.

Така учениците по-добре опознават училището, учителите, ръководството. Осъществява се по-добър контакт с родителите. Начален етап на основно образование се осъществява чрез целодневна организация.

3. В СОУ „П. К. Яворов” Чирпан работят квалифицирани преподаватели.

4. Учениците се обучават в различни профили със засилено изучаване на математика, български език и литература или биология и здравно образование. Профилираната подготовка дава възможност за формиране на трайни и задълбочени знания и компетентности в съответната научна област.

5. През целия курс на обучение училището осигурява чуждоезиково обучение /английйски език, немски език, руски език/. Като СИП се изучава испански език с преподавател от Корпуса на мира.

6. Изявените ученици вземат активно участие в олимпиади и конкурси на общинско, областно и национално ниво.

 

{besps}vj1516|sdur=4|fdur=1|align=3|width=600|height=450{/besps}

{besps_c}0|15_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Педагогическият съветник Валентина Костадинова със свои възпитаници{/besps_c}

{besps_c}0|16_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | Ресурсен кабинет{/besps_c}

 

7. Доброто обучение в СОУ „П. К. Яворов” гарантира на завършващите средно образование ученици отличен прием във Висши учебни заведения.

8. Учениците имат възможност да участват в много и разнообразни извънкласни форми:

фанфарна музика;

вокална група;

мажоретен състав;

модерен балет;

медия и журналистика;

художествено слово;

изобразително изкуство;

туризъм;

шах-мат;

волейбол;

футбол;

конструиране;

моделиране;

театрално студио „Тим Тийн Театър”.

9. СОУ  „П. К. Яворов” Чирпан разполага с:

Педагогически съветник;

Ресурсен учител;

Лекар и медицинска сестра.

10. Училището осигурява стипендии за ученици от ІХ до ХІІ клас.

11. СОУ „П. К. Яворов” Чирпан има много добра материална база:

оборудвани кабинети;

3 компютърни зали с достъп до Internet;

библиотека;

здравен кабинет;

столова;

два физкултурни салона;

спортни площадки.

 

{besps}vj1736|sdur=4|fdur=1|align=3|width=600|height=450{/besps}

{besps_c}0|17_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|18_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|19_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|20_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|21_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|22_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|23_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|24_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|25_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|26_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|27_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|28_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|29_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|30_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|31_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|32_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|33_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|34_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|35_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}

{besps_c}0|36_priem.jpg|ЗАЩО ИЗБРАХ СОУ “ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ”? | {/besps_c}