Модул “Медии и журналистика”

Модул “Медии и журналистика”

Модул “Медии и журналистика” се утвърди като желана територия за изява на млади таланти, за работа с деца с изявени творчески интереси, за развиване на тяхното критическо мислене. Младите в Чирпан вече имат утвърдена трибуна, чрез която: открито поставят вълнуващите ги проблеми; водят диалог и отправят своите младежки предизвикателства; откриват магията на словото и подхранват творческия огън у себе си; смело да подхождат към първите си творчески опити; вникват в жанровата специфика на публицистичните текстове, в тяхната гражданска значимост; разширяват социалните си контакти; запознават се с професията на журналиста, правят опити в журналистиката.

Модул “Медии и журналистика”

Първият редакционен колектив стартира с обучението си през есента на 2005 г., като 3-4 месеца тренира “на сухо”, т.е. бъдещите репортери усвояват теорията на журналистиката (основните неща), получават и конкретни задачи за реални събития, а най-добрите се отпечатват в градския вестник “Чирпански новини”. През първата година младите репортери имат и практически стаж – макар и за кратко, в местните кабелна телевизия и радио, а на 24 май 2005 г. излиза и брой първи на в. “Свободен 4ас”.

Модул “Медии и журналистика” се записват средногодишно 15-на ученици от 8 до 12 клас. С обучението им в специален кабинет-редакция, а финансирането е изцяло от Община Чирпан. От есента на 2007 г. методически и организационен ръководител на “Свободен 4ас” е Ангел Колев, учител по български език и литература в СОУ “П. К. Яворов”, като основната част от учениците-репортери са от същото училище.

Ученическият вестник бързо се утвърждава сред младите и те с интерес очакват появата му всеки месец. Тиражът на вестника е 500 бройки, а още от самото си начало изданието има и собствен сайт: http://www.svoboden-4as.com. До този момент три редакционни екипа (общо 32 ученици) имат принос в изграждане облика на изданието, като има преливане на поколенията и така по-опитните предават опита на новодошлите.

За тези 5 години голям принос за оформяне на вестника и разнообразяване на темите в него имат учениците: Любомир Георгиев (в момента студент по журналистика), Дора Вълчева, Мария Дамянова, Станислава Ангелова (вече студенти), Мария Танчева, Карина Ковачева, Силвия Павлова, Петя Бойчева, Хубен Бошнаков, Веселин Йорданов (модератор на сайта), Ани Паунова… Още от началото се работи по “схема”, която доказа своята жизненост: за всеки брой учениците сами избират отговорен редактор, който се ангажира с цялостната организация – от подготовката до излизането му от печат: поставяне на конкретни задачи – интервю, репортаж, проблемни статии и най-вече – текуща актуална информация. След отпечатването на броя задължително се прави обсъждане от всички, с посочване на пропуските и на положителните моменти.

Обикновено учениците сами избират проблемите, за които ще пишат и така ги проследяват в развитие – например спорт и екскурзии, ученическо самоуправление, изяви на местния Младежки общински съвет, отделни рубрики като “Един от нас”, “Един от вас”, “Представяме ви”, “Любопитно”, “Клуб на бисерите”, ученически анкети, из живота на училищете, патронния празник и др.

Вече пет години чрез трибуната на в. “Свободен 4ас” чирпанските ученици търсят изява за своя талант, водят диалог със съученици и учители, вярват във възможностите си и на практика реализират мечтите си.

Ученическият вестник бързо става част от училищния живот в малката ни община. С дейността и постигнатите резултати (24 броя) модул “Медии и журналистика” определено създаде една добра практика, една традиция, която трябва да бъде продължена, въпреки трудностите от финансов характер.

Защото без съмнение журналистиката привлича младите, нещо повече – тя вече е тяхна желана територия.