Конкурс ” Богатствата на природата” ПИЦ Стара Загора 2022г.

Представители на нашето училище заслужиха представителни награди в раздел „Миниатюра или малка пластика“ на проведения на 27. Май конкурс ” Богатствата на природата”. Наградите са както следва:

  1. Анелия Желева (6 кл.) – първа специална награда и ваучър
  2. Александра Манева (8 кл.) – първа награда и ваучър
  3. Деси Митова (8 кл.) – втора награда и ваучър

На 27 май 2022 година завърши обявеният през м. декември 2021 г. Конкурс за рисунка, миниатюра или малка пластика, изработени от природни или отпадъчни материали с творческата тема „Вълшебствата на природата“, предназначен за ученици от I до ХІІ клас от училищата в област Стара Загора.

„Самодива“

Image 2 of 3

Първа награда: Александра Радостинова Манева, 15 г., СУ „П. К. Яворов“ – гр. Чирпан за „Самодива“

Този конкурс провокира желанието за творческа изява на деца и юноши, насърчи тяхното оригинално творческо и екологично мислене, популяризира уникалното богатство на българската природа, съдейства за формиране на ново поведение и отговорност за опазване на околната среда. Чрез изразената с конкурсните творби собствена позиция и лична ангажираност с полезни занимания и каузи младите творци показаха алтернативно поведение спрямо предизвикателствата на съвремието пред себе си – употребата на психоактивни вещества.

В двата раздела на конкурса „Малка пластика и/или миниатюра“ и „Рисунка“, до 15 април 2022 г. бяха представени 59 творби от 52 участници, разделени в три възрастови групи I-IV, V-VII и VІІІ-ХІІ клас.
Поради малък брой представени творби от ученици в категория І-ІV клас и в двата раздела: „Малка пластика и/или миниатюра“ (7 бр.) и „Рисунка“ (2 бр.), и реална липса на конкурентен подбор, организаторът реши конкурсните творби в категория І-ІV клас да се състезават в общ раздел „Малка пластика, миниатюра и рисунка“.
По решение на компетентното жури бяха раздадени и няколко специални награди, както следва:
• Раздел „Рисунка“, възрастова група V-VІІ клас – две първи специални награди и две втори специални награди;
• Раздел „Миниатюра или малка пластика“, възрастова група V-VІІ клас – една първа специална награда и две втори специални награди.

Отличените и класирани от първо до трето място конкурсни творби във всеки раздел, за всяка възрастова група, както и специалните награди получиха ваучери и грамоти, а всички останали творби – поощрителни предметни награди и грамоти.